Wiedza

Ciekawy przypadek 432

Średnica słońca = 864 000 mil (432 x 2)
Co ciekawe 8+6+4 = 18 (1+ 8) = 9 liczba ukończeń

Średnica księżyca = 2160 mil (5 x 432 = 2160)
2+1+6+0 rozwiązuje się do 9, podobnie jak 4+3+2 = 9 i 5 x 9 = 45 i 4 + 5 = 9 również.

Precesja równonocy Ziemi = 25 920 lat (60 x 432)
2+5+9+2+0 również równa się 9, a 6 x 9 = 54 i 5 + 4 = 9 również.

432 do kwadratu — 186 624 (1+8+6+6+2+4 = 9)
z dokładnością do 1 procenta
prędkości światła

(186 282 mil na sekundę, co również daje 9! ).
Pierwiastek kwadratowy zmierzonej prędkości światła wynosi 431,6 .

Wnioskując dedukcyjnie, możemy spekulować, że nuty dostrojone w stosunku do A432
harmonizują bezpośrednio z natura i kosmosem.

Dodatkowo, precyzyjnie harmonizuja z nasza technologia Katharsis,
co jest celowym zabiegiem jak i faktem samoistnym wynikajacym z natury.

Strojenie 432Hz zgodne z ludzkim DNA, kontra nazistowskie strojenie w 440Hz

Geometria dzwięku 1.

Przesłanie filmu jest uniwersalne i opisuje matematyczne powiązanie między geometrią a muzyką. Czyniąc to, obejmuje starożytną historię, filozofię i naukę, próbując odpowiedzieć na niektóre z większych pytań, które nadal stają przed ludzkością.

Geometria dzwieku 2

Przesłanie filmu jest uniwersalne i opisuje matematyczne powiązanie między geometrią a muzyką. Czyniąc to, obejmuje starożytną historię, filozofię i naukę, próbując odpowiedzieć na niektóre z większych pytań, które nadal stają przed ludzkością.

Geometria dzwieku 3

Proporcje 432 w piramidach Gizy.