EMIRR

Czemu slyszymy wpływ audiofilskich kabli?

Półprzewodniki jak i lampy, nie są doskonałymi (liniowymi) elementami elektroniki, sygnał nie jest więc wzmacniany liniowo w pewnych zakresach częstotliwości, sygnaly zakłóceń w.cz lub tez b.w.cz moduluja sygnał, tworząc dodatkowy sygnał (trudno mierzalny aparaturą pomiarową do audio) jest to jakby składowa stała (akustyczna) dodawanego sygnału. Na wykresie przykładowa tłumienność tej modulacji EMIRR dla przykłdowego wzmacniacza operacyjnego. Z wykresu wynika, że najmniejsza tłumienność jest przy częstotliwościach dość niskich 10-20Mhz a rośnie przy częstotliwościach gigaherzowych. Wykres też mówi o tym, jakie zakresy częstotliwości zakłócających będą wpływać na audio elektronikę w domenie słyszalnej oraz jakimi drogami dostają się te zakłócenia.

I tak najmniej odporne na zakłócenia są wejścia każdej elektroniki IN+, IN- problem też multiplikuje się z uwagi na to że konwertera C/A (DAC) same w sobie są ogromnym źródłem zakłóceń wynikłych ze stromości przelączania bramek logicznych, czyli wydawać się może że jakość kabla wejściowego (interconnectu) jest pierwszoplanowa i owszem jest, z jednym dużym ale, ale o tym później.

Wejścia zasilające Vss, Vdd są bardziej odporne na zakłócenia niż wejścia sygnalowe, więc wpływ kabli zasilających na audio elektronikę powinien być mniejszy w porównaniu z interconnectem. Jednak, kabel zasilający doprowadza prąd i zakłócenia zazwyczaj do kilku obwodów, w przypadku konwerterów cyfrowo analogowych (DAC) zazwyczaj jest tych źródel prądu wewnątrz konwertera od 10-100. Efekt modulacyjny więc, mocno się multiplikuje, to też kable zasilające bedą mieć bardzo duży wpływ soniczny, który zależny będzie od konstrukcji elektroniki. 

Najmniejszy wpływ na system, będą mieć kable głośnikowe wyjście na wykresie OUT, ale wpływ tych kabli też będzie zauważalny choćby z dwóch powodów, zazwyczaj są one dlugie i nieekranowane co sprzyja sporemu 'zbieraniu’ z otoczenia zakłóceń a tym samym poziomy zakłócen i ich wpływ nie będzie pomijalny

Szczególnie ciekawy jest dołek tłumienności dla IN+ IN- przy około 20MHz tłumienność jest tam niezwykle mała. Oznacza to że okolice tej częstotliwości bedą prawie bezpośrednio z bardzo dużym poziomem zakłócały wejście wzmacniacza audio. ŻADEN konkurencyjny kabel (interconnect) nie usuwa tego tak newralgicznego dla dzwięku zakresu. Nasze kable obrabiają ten zakres bardzo mocno, co z pewnością odbije sie na wysokiej jakości dźwieku.

  dl